Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van veelgestelde vragen over op maat gemaakte animaties. Indien u nog bijkomende vragen hebt waarvan u het antwoord niet terugvindt, gelieve ons dan te contacteren.

Offerte en lopende projecten

Neen, alle communicatie aangaande het project verloopt via internet: de briefing, het project management, het uitwisselen van bestanden, previews en oplevering. Omdat we vertrouwd zijn met online projecten, gebruiken we ook de meest efficiënte online communicatiemiddelen.

De lengte van een animatie zal ook het budget bepalen. Anderzijds zullen de complexiteit van uw onderwerp en het formaat/animatiestijl ook een impact op uw budget hebben. Toch vragen wij u om de lengte van uw animatie zo goed mogelijk te schatten. Als u geen idee heeft hoe u dit doet, schrijf dan uw verhaal eens uit en tel de woorden. Een stelregel is: de lengte van uw animatie in minuten is het aantal woorden van uw document gedeeld door 125. Dit geeft een goede schatting van de lengte van uw animatie.

Beide opties zijn mogelijk. Ofwel schrijft u het script, ofwel doen wij dat op basis van uw input. Indien u wenst dat wij het doen, dan sturen we u een document met een aantal vragen over uw project, uw doelstellingen en de boodschap die u wenst over te brengen.

Indien u zelf een script wilt schrijven, leveren wij u een simpel sjabloon en richtlijnen die u gebruikt om uw storyboard uit te schrijven. De eerste en belangrijkste stap is nadenken over het verhaal dat u wilt vertellen. Beeldt u in dat u een PowerPoint-presentatie voor een publiek brengt. De woorden die u zou gebruiken om uw onderwerp uit te leggen zijn de woorden die u kunt gebruiken als voice-overtekst in uw storyboard. De finale tekst wordt ingelezen door onze professionele stem, terwijl de corresponderende visuele objecten op het scherm verschijnen om uw verhaal uit te beelden. In uw script zal u de mogelijkheid krijgen om suggesties aan te brengen over visuele objecten die we kunnen gebruiken om uw verhaal te illustreren.

Een grote impact bereik je niet alleen met een knappe animatie. Uw verhaal moet ook duidelijk en heel begrijpelijk zijn voor uw publiek. Denk aan een typische persoon in uw publiek en stel uzelf in zijn of haar plaats. Start met boeiende vragen of voorbeelden die zeer herkenbaar zijn. Vertel daarna waarover uw animatie gaat. Wat zal er uitgelegd worden? Focus vervolgens op de inhoud, en vergeet niet om een goede conclusie te formuleren, zoals bijvoorbeeld een samenvatting van de belangrijkste begrippen die uw publiek zeker moet onthouden.

Wij kijken elk storyboard na en passen structuur, stijl of animatievoorstellen aan waar nodig blijkt. U kan hiervoor rekenen op onze uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van didactische animaties met professionele stembegeleiding. Daarna zenden wij u onze commentaar en suggesties ter verbetering terug. Het staat u volledig vrij om deze al dan niet te accepteren. Tot slot stuurt u ons de finale versie van het storyboard door, die we dan gebruiken voor de stemopname en de animatie.

Aarzel niet om ons foto’s of afbeeldingen te sturen die u graag in de animatie wenst op te nemen. Let er wel op dat u alle beeldrechten op dit materiaal bezit en dat u de toelating heeft om ze te gebruiken. Voor bedrijfsspecifieke afbeeldingen zoals producten, mensen, werktuigen en andere specifieke afbeeldingen, zullen wij uw materiaal gebruiken, indien beschikbaar. Wij zullen u ook duidelijke specificaties doorgeven voor foto’s, tekeningen en afbeeldingen om een optimale animatiekwaliteit te kunnen garanderen.

Kort antwoord: ja, dat kunnen we! Voor sommige talen zullen we eerst een storyboard moeten maken in het Engels vooraleer we het laten omzetten in de gewenste taal.

Ja, dat is mogelijk. Interactiviteit kan gaan over eenvoudige meerkeuzevragen tot sleep- en sorteeroefeningen, en spelelementen. Kwissen, tests, interactieve infografieken: alles is mogelijk. De prijsbepaling van deze extra’s zal gebaseerd zijn op de complexiteit van de gekozen interactiviteit. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie hierover en beschrijf daarbij de gewenste interactieve animaties.

Onze initiële offerte zal gebaseerd zijn op de informatie die u ons gegeven heeft over de gewenste lengte, formaat, stijl en inhoud van de animatie. Met deze info maken wij een storyboard en op basis daarvan gebeurt de stemopname, worden de grafische objecten getekend en de animaties gesynchroniseerd met de stem. U mag altijd van gedacht veranderen over vroegere keuzes, maar zo’n wijzigingen impliceren een extra kost. Zo’n ‘change request’ wordt bepaald aan de hand van de fase waarin het project zich bevindt. Bijvoorbeeld, indien u het storyboard wenst te wijzigen nadat de tekst door de stemartiest werd opgenomen, dan moet een nieuwe stemopname georganiseerd worden. Indien u het storyboard wenst te wijzigen nadat de animaties getekend en geprogrammeerd werden, dan zal daar een extra kost tegenover staan voor het hertekenen en herprogrammeren naargelang uw wijzigingen. Uiteraard trachten we change requests te vermijden door een nauwkeurige voorbereiding en een doelgerichte communicatie.

Animaties met een generieke inhoud kunnen perfect opgenomen worden in het Explania-platform. Dit platform maakt het mogelijk om animaties te embedden op andere websites. Opdat animaties geschikt zouden zijn voor de Explania-bibliotheek, moet de inhoud ervan generiek, objectief en neutraal zijn. Terwijl de prijs van een filmpje op maat van uw organisatie gebaseerd is op zijn productiekost, wordt de prijs van een generiek filmje gebaseerd op een sponsortarief. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie over de selectiecriteria en de sponsoringtarieven.

Technisch

Wij leveren de finale animatie op in Flash (swf en html-bestanden). De grootte/resolutie van de animatie binnen de player bedraagt 704 x 408 pixels. Om de animatie te kunnen bekijken, moet u minstens de laatste versie van Adobe Flash speler 9 geïnstalleerd hebben. De animatie wordt afgespeeld in de Animated Explanations-player, die overal op deze website gebruikt wordt.

Nadat we u de definitieve bestanden geleverd hebben, implementeert u ze zelf op uw website of laat u dit doen door uw technische medewerker.

Gesponsorde animaties op Explania

Bestaande animaties kunnen inderdaad gesponsord worden door eender welke organisatie. Indien de activiteiten in uw organisatie gerelateerd zijn aan een welbepaalde animatie, dan kan u die sponsoren. Dit betekent dat uw aanklikbaar logo wordt toegevoegd op de Explania-pagina van de animatie, alsook op die van het infoscherm van de animatie. Dit scherm verschijnt als de gebruikers klikken op de “i”-knop in de player. Het infoscherm verschijnt ook automatisch op het einde van de animatie. Uw logo is aanklikbaar en wordt gelinkt aan een welbepaalde ‘landing page’ op uw website, waar u geïnteresseerden extra informatie kan tonen over het onderwerp van de animatie.

Uw sponsorlogo verschijnt dan ook meteen in al de animaties die ge-embed worden. Dit betekent dat u uw visibiliteit als sponsor uitbreidt naar alle websites die het animatiefilmpje hebben overgenomen.

De sponsoringprijzen zijn afhankelijk van uw land of regio, de lengte van de sponsoringperiode en de exclusiviteit die u al dan niet wenst. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

Animaties over generieke onderwerpen voor een breed publiek kunnen ontwikkeld en toegevoegd worden aan het Explania-platform. Dit platform maakt het mogelijk dat animaties kunnen overgenomen worden op andere websites. Om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in de Explania-bibliotheek, dient de inhoud generiek, objectief en neutraal te zijn.

Indien de activiteiten van uw bedrijf of organisatie betrekking hebben tot een onderwerp waarover veel mensen informatie zoeken, dan staat het u vrij ons een voorstel te sturen voor een nieuwe animatie. U kan deze animatie sponsoren en uw logo toevoegen aan het informatiescherm van de animatie. Mocht u hieromtrent een voorstel hebben, aarzel dan niet contact op te nemen.

Betaling

De totale kost van het project wordt gefactureerd als volgt: (a) 50% bij de start van het project en (b) 50% bij de finale review, voor we de definitieve animatiebestanden naar u sturen. Onze facturen moeten steeds betaald zijn vooraleer we kunnen starten of verderwerken aan het project.

Een betaling kan gebeuren via Paypal, met een kredietkaart (Visa, MasterCard of American Express) of per overschrijving. Er wordt steeds een officiële factuur gestuurd.

Ge-embedde animaties

Ja, dat kan, indien er een “embed”-optie op het infoscherm van de animatie staat.

Embedden is gratis. De hosting en streaming van ge-embedde animaties wordt voorzien door Explania of, ingeval van gesponsorde filmpjes, door de sponsor zelf. Sponsors kunnen variëren in de tijd en zo kan het zijn dat na verloop van tijd nieuwe sponsors verschijnen op het infoscherm van ge-embedde animaties.